Добре дошли в раздел книги на сайта "Сириус"!

Книгите на Татяна Микушина са състаавени от Посланията, или Диктовките, които тя приема в продължение на 12 години – от 2005 г. до 2017 г. Към настоящия момент са приети общо над 480 Послания от повече от 50 Същества на Светлината, който пребивават във Висшите планове на Битието и са призвани да помагат на човечеството в неговата еволюция.

Съвкупността от всички Послания съставят стройно Учение, в основата на което стои Нравственият Закон. Съществата на Светлината методично обясняват и доказват на нас, въплътените хора, защо е полезно да се придържаме в живота си към нравствените принципи и затова ни дават знания за двата най-важни закона – Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията.

В Посланията логично и последователно, стъпка по стъпка, се обясняват принципите на новата идеология, чиято основа са Любовта и вярата, честността и искреността, отказът от низки желания и некачествени състояния на съзнанието, чувството на братство и колективизъм, грижата за ближния и за целия Живот на Земята.

Последователното всекидневно четене на Посланията в хронологическата последователност, в която са дадени, променя съзнанието на четящия. Чрез тази промяна постепено ще се промени към по-добро и заобикалящата ни действителност.

        1     

IMG 0137

    Серия Владици

     17

Слово на Мъдростта
             Тематични книги Владиците на Мъдростта             Исторически книги