В тези книги са публикувани Посланията на Владиците в хронологичната последователност, в която са получени. Посланията хвърлят светлина върху всички страни на човешкия живот. Възнесените Владици се вълнуват преди всичко от състоянието на нашата планета и милиардите души, които я населяват в момента. Характерна особеност на книгите е, че Владиците съсредоточават вниманието си върху текущото положение на планетата, такова, каквото е то в днешния ден.

Те дават преки и конкретни препоръки, следвайки които хората ще могат да преодолеят създалата се трудна кармична ситуация на Земята сега. Тези препоръки са дадени специално за нашето време, за етапа, на който се намираме в наши дни.Татяна Николаевна казва, че всеки, който изучава сериозно Учението трябва да притежава книгите и постоянно да работи с тях. Притежаването на книгите е важно още и заради това, че в тях може да се подчертават важните мисли, нещо, което не може да се прави в електронните книги. Също така в печатен вид книгите могат да се съхраняват и така да бъдат предадени на следващите поколения, ако нещо се случи с интернет.

Владиците ни съветват как е необходимо да четем Посланията:

 

Господ Сурия, 23 декември 2013 г.

„…единствената помощ, която в днешно време може да бъде оказана на човечеството – това са нашите Послания и нашите енергии, които ние прокарваме във вашия свят чрез тези Послания.

Много от вас ще си зададат въпроса: „Как могат да променят света Послания, които се четат от единици сред милиардите хора, живеещи на Земята?“

Възлюбени, ние никога не изразходваме Божествената енергия напразно. Всяка Божествена Милост се преценява внимателно от Висшите Съвети на Вселената преди да бъде дадена.

Нашите фини енергии са способни да неутрализират огромно количество от негативната енергия на вашия свят. В това се състои нашата работа по поддържане на баланса на планетата. Всеки от вас може да се присъедини към тази гигантска работа по спасението на човечеството на Земята.

Със съвместни усилия ние ще променим ситуацията на планетата. Достатъчно е всеки ден да четете по едно Послание, дадено от нас чрез нашия посланик в тази хронологична последователност, в която бяха дадени.

Нашите Послания могат да променят състоянието на вашето съзнанието и вследствие на тази промяна неизбежно ще се измени обкръжението ви. Ние не можем да прогнозираме ситуацията предварително, защото не знаем колко хора ще откликнат на нашия призив и ще четат Посланията ни. Много е важно онова състояние на съзнанието, в което пристъпвате към четене на нашите Послания. Ето защо, за да бъде вашата работа максимално ефективна, трябва да се настроите преди четенето на Посланията и да ги четете само в най-възвишеното състояние на съзнанието, на което сте способни. Само в този случай ще можете да провеждате Божествената енергия в обкръжаващия ви свят.

За да се сънастроите към нашия свят,преди четенето на нашите Послания, са ви дадени над сто инструмента, описанието на които се намира в Посланията. Някои от инструментите, като, например, Розариите или медитациите, бяха записани от Посланика по наша молба.

За да се настроите за четене на нашите Послания, е необходимо да отделите минимум един час за духовна работа преди четенето на Посланието.

Не е задължително да използвате всички дадени ви инструменти. Изберете за себе си това, което най-много ви подхожда – призиви, Розарии, медитации, филми.

Пристъпвайте към четене на Посланията само тогава, когато напълно хармонизирате всичките си тела, мисли и чувства.

Променяйки себе си, вие ще промените обкръжаващия ви свят.

Не мислете, че работата по изменение на съзнанието ви ще бъде лесна. Ще е необходима цялата ви решимост, за да изпълните всички указания на Владиците, които се съдържат в нашите Послания.“