sm 2

   or. but          

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

Слово на Мъдростта - Книга втора

Тази книга съдържа Посланията, които Възнесените Владици изпращат към човечеството на Земята чрез своя Посланик Татяна Микушина по време на втория, третия, четвъртия, петия и шестия цикъл диктовки и обхваща периода от 12 декември 2005 г. до 1 юли 2007 г. Включени са и единични Послания изпратени между отделните цикли. 

 

"Има много пътища, които водят към Бога, но не е възможно да вървите едновременно по всички тях.

Понякога, когато се опитвате да намерите свой изключителен път и да вървите по него, вас ви движи елементарната човешка горделивост. А вие помните, че главното качество по Пътя е смирението и покорността на Волята на Бога. Вие търсите свой специален път дотогава, докато се отделите в съзнанието си от Бога. Когато осъзнаете своето единство с всяка частица живот, преставате да спорите, преставате да се мятате и най-накрая постигате онова състояние на благодат, което по-рано никак не ви се удавало да постигнете.

       Вие всички ще отидете при Бога. Ние само ви показваме най-късия и проверен от хилядолетия Път."

Бабаджи, 30 юни 2007 г.

___________________________________________________________________________
ISBN 9789549418095
Формат 140 х 210 мм, меки корици, 382 стр.