Ключове към свободата

bl. but 1     

bl. but kn 1  

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключове към свободата
Практически препоръки от Владиците на Мъдростта
 
Авторски колектив: Т. Н. Микушина, О. А. Иванова, Е. Ю. Илина

 

Знаете ли, че ние живеем в епохата на големите промени? Повишава се нивото на вибрации на планетата. Човечеството навлиза в Нова Епоха – епохата на Водолея. Главната особеност на тази епоха е напълно новото ниво на съзнание у хората. От потребител с низши инстинкти и страсти, разпалвани от средствата за масова информация и рекламата, човек с времето ще се превърне в Божествен човек – велико космическо духовно същество, което може да побере в съзнанието си мащабите на Вселената.

Нестихващите войни, природните катаклизми, социалните взривове, които разтърсват планетата, говорят за това, че човечеството в основната си маса не е готово да приеме новите енергии, дошли на Земята.

В тази книга се дават уникални препоръки за това, как всеки да се подготви за идването на Новата Епоха, както и знания за енергийната структура на човека, за неговите фини тела (ментално, астрално, и др.) и за необходимостта от това те да бъдат почистени.

Дават се практически съвети как да променим начина си на живот, за да може максимално безболезнено да преминем от старите си навици от миналото, характерни за масовото съзнание, към нов начин на живот, съответстващ на човека от Новата Епоха.

Тази книга ще стане настолна за всеки търсещ истинен Духовен Път.

Даденият сборник е създаден в помощ на стремящите се да вървят по духовния път. Той е съставен по Посланията на Вла-диците на Мъдростта, приети от Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина от 2005 до 2012 гг. Владиците дават препоръки, които е важно да се прилагат в ежедневието, за можем заедно с планетата да продължим дви-жението по еволюционния път на развитие.

Сборникът „Ключове към Свободата“ е първият от сери-ята „Практически препоръки от Владиците на Мъдростта“. Събрани на едно място, препоръките представляват ключове към свободата от привързаността към материалния свят, кой-то Учителите наричат свят на илюзиите.

В книгата са отразени нови подходи към осъзнаване на самия себе си и своя начина на живот.

Дават се препоръки за храненето, условията на живот, общуването с Природата, отказа от вредни навици и много дру-ги.

Ние се надяваме, че придържайки се към тези препоръки , вие ще помогнете на себе си, на близките си, на планетата и на нашите Божествени Наставници в изпълнението на нашата обща еволюционна задача – да умножим разумността и сър-дечността по Пътя на Духовното изкачване към Божествената Реалност.

                                                  

От Съставителите

___________________________________________________________________________

ISBN 9789549418705
Формат 104 х 162 мм, меки корици, 256 стр.

___________________________________________________________________________

 

Фрагменти от книгата

Гаутама Буда

Гаутама Буда

Повишаването на вибрационния фон се отразява на всички ваши тела.

Вашето физическо тяло и по-фините ви тела попадат в несвойствена за тях област на вибрациите. Когато се намирате в своите, присъщи за вас вибрации, вие изпитвате комфорт. Тогава, когато попадате на несвойствено за вас ниво, вие започвате да изпитвате дискомфорт. Това може да се проявява като болести на вашето физическо тяло или различни некачествени психически състояния: чувство на страх, агресия, подтиснатост, нежелание да живеете.

Некачествените състояния на съзнанието могат да доведат до масови вълнения и до техногенни катастрофи с различна степен. Защото вашата технократична цивилизация се опира твърде много на различна техника, която изисква качествена работоспособност от работниците, които я обслужват. Затова сега цялата планета, особено онези нейни области, където съществува високоразвита цивилизация, влиза в зона на повишен риск.

 

Бабаджи

Бабаджи

Това, с което сте свикнали и го възприемате като неделима част от своето същество, в действителност и в по-голямата си част не съответства на онова, което трябва да съществува на сегашния етап на еволюционното развитие. Ето защо твърде много сфери на човешката дейност наистина подлежат на революционни промени.

Свикнали сте да употребявате в храната си месо и месни продукти. Ще ви се наложи да се откажете от това, тъй като вибрациите на физическия план се повишават и за да съответства вашето физическо тяло на тези вибрации, трябва да преминете към по-високовибрационна храна от растителен произход.

 

Сен Жермен

Сен Жермен

...новите енергии, енергиите на настъпващата епоха на Водолея най-накрая изцяло и напълно встъпиха в своите права!

Най-накрая човечеството почти изцяло се потопи в новите енергии!

Това ще ви се стори необичайно и ново. Вие ще бъдете учудени и обезкуражени. Защото всичко ще започне да се променя. Аз дойдох да ви известя, че насъщна потребност на момента, е вашата готовност за предстоящите промени.