Добро и зло

br. but     

br. but kn  

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Доброто и Злото. Личен прочит на "Тайната Доктрина" на Е. П. Блаватска

 

От 2000 година Т. Н. Микушина, в процеса на медитациите, започнала да получава разбиране и знания различни от общоприетото разбиране. Това бил различен поглед върху темата за падналите ангели и Луцифер. Тя започнала да търси други, външни източници на информация, които биха потвърдили знанията, получени от нея на финия план. Авторката се обърнала към „Тайната Доктрина“ от Е. П. Блаватска. Онези, които някога са чели тази книга, могат да си представят колко е трудно да се разбере смисълът на написаното в нея. Изложението умишлено е разбъркано и замъглено, за да обърка невежия.

Татяна Николаевна разбирала, че „Тайната Доктрина“ съответства на знанията, получени на финия план, но смисълът на написаното й убягвал. И едва, когато се оказала в Алтай, тя изведнъж почувствала, че започнала да разбира. Знанията, дошли като откровения, били изложени от нея в тази книга, чиято цел е разясняване на знанията, предадени от Владиците на Мъдростта чрез Е. П. Блаватска в XIX век, и възстановяване на Истината, отнасяща се до падението на Луифер, падението на ангелите и падението на човечеството.

___________________________________________________________________________

ISBN 9789549418620
Формат 142 х 209 мм, меки корици, 160 стр.

 

 *******

Няколко години по-късно Т.Н. Микушина издава втора книга „Добро и Зло. Послания на Владиците на Мъдростта“, която съдържа Послания на Владиците, разкриващи в значително по-прост вид и допълващи знанията от първата книга.

В края на 2010 година книгата „Добро и Зло. Частен прочит на „Тайната Доктрина“ на Е. П. Блаватска“ на английски език била предадена на Лондонското Теософско Общество за рецензия. Теософското Общество в Лондон води своята история от времето на Е. П. Блаватска.

Лондонското Теософско Общество провежда голяма просветителска и обществена работа. Там регулярно се провеждат занятия по Учението, дадено чрез Блаватска и се провеждат обучителни курсове.

Ние сметнахме за важно да разберем какво е мнението на това авторитетно Общество за това, до колко вярно е разкрита темата за „падението на ангелите“, падението на човечеството и падението на Луцифер в книгата на Т. Н. Микушина „Добро и Зло. Личен прочит на „Тайната Доктрина“ на Е. П. Блаватска“.

Неочаквано за нас Президентът на Теософското Общество в Англия Ерик Мак Гоу живо се заинтересувал от книгата „Добро и Зло“ и много бързо ни даде отзив по електронната поща. Отзивът е публикуван в първия брой на списание „Езотерика“ за 2011 година. Списание „Езотерика“ към момента се издава от Лондонското Теософско Общество на аглийски език за разпространение основите на теософските знания.

                   Издателски Дом „Сириус“

 

Отзив на Ерик Мак Гоу, президент на Теософското Общество в Англия за книгата на Т. Н. Микушина „Добро и Зло. Частен прочит на „Тайната Доктрина“ на Е. П. Блаватска“.

Тази книга представлява значителен принос в растящата билиотека от книги, които изучават и освещават удивителния литературен труд на Елена Петровна Блаватска. Татяна Микушина е проникнала в дълбините на „Тайната Доктрина“, за да изкара на бял свят истината, свързана с вековния въпрос за Доброто и Злото. Прекарват ни през еволюционната история на човечеството на Земята, през разцвета и паденията на великите раси и континенти и ни показват духовни същества, които са идвали при нас на помощ, сливайки се с нашата еволюция и насочвайки я. Татяна майсторски се справя с митовете за „Падението“ и за ангела Луцифер и преминава към изследване на Книгата Откровение.

Тази книга е от насъщна необходимост за всички, които в дълбочина изучават Вечната Мъдрост, благодарение на увлекателната линия от древни знания в нея, която е майсторски вплетена в късчетата текст за благото на читателя. От началото на прочита на „Добро и Зло“ аз бях пленен от бързо движещото се повествование до най-последната дума.

Както пише Татяна, според много древен закон „съществува необходимост от съизмерение на противоположните, но еднакво верни принципи. Истината трябва да бъде съхранена в тайна. Истината трябва да бъде провъзгласена“.

 

Ерик МакГоу,
президент на Теософското Общество в Англия

 

*******

Отношението на човека към въпросите за „падението“ на ангелите, „падението“ на човечеството, „падението“ на Луцифер, в действителност определя целия по-нататъшен ход на еволюцията му. Човек или търси някой „страничен“, върху когото може да „прехвърли“ всички проблеми, нещастия и беди на този свят, или поема върху себе си цялата отговорност за случващото се в света и започва да осъзнава, че нищо в този свят не се случва, ако то не е било създадено от него преди като предпоставка и причина за случващото се.

И Бог и Дяволът се намират вътре в нас. И осъзнаването на тази проста истина е способно да ситуацията на Земята.

Татяна Микушина