Беседи за Закона за Кармата

or. but     

or. but. kn  

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседи за Закона за кармата
 
Т. Н. Микушина

 

Тази книга не е за развлекателно четене. При задълбочен, внимателен прочит тя е способна напълно да промени вашия живот.

Независимо от това, че Законът за Кармата е главният и основополагащ Закон на Мирозданието, според който живее цялата Вселена, човечеството към настоящия момент знае твърде малко за този Закон. Прието е да се смята, че знанията за Закона за Кармата са дошли при нас от Изтока от Будизма, но в действителност Основите на този Закон са заложени във всички световни религии и истинни древни Учения (християнството, мюсюлманството, зороастризма и други).

     Книгата се състои от избрани Послания на Владиците на Мъдростта (Възнесените Владици), които са записани от Посланика Т. Н. Микушина. В тях се разкриват знания за механизма на действие на Кармата като изкривяване на енергията, вследствие на нашите неверни избори от миналото, която се съдържа в нашите тела. Описват се такива видове карма, като Карма на бедността и богатството, Карма на бездействието, блага Карма и много други, разкриват се начини за това, как да се отработи негативната карма.

 

      "Ако знанието за Закона за кармата и Закона за възмездието беше широко разпространено сред хората на Земята и особено сред младежта, щяха да бъдат предотвратени много постъпки на хората, които те извършват поради своето невежество.

       Познаването на Закона за кармата е първата крачка, която е необходима на всеки индивид, за да не греши и да действа в живота си, като се ръководи от Божествените принципи.

      Затова основна задача на всеки от вас в най-близко време е, да бъдат запознати колкото е възможно повече хора със Закона за кармата или възмездието. Най-доброто ще бъде личният пример, който ще дадете на вашето дете, на семейството си, на вашите колеги в работата."

Възлюбеният Сурия, 23 юни 2005 г.

___________________________________________________________________________

ISBN 9789549418767
Формат 138 х 200 мм, меки корици, 192 стр.