sm 4

   or. but          

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

Слово на Мъдростта - Книга четвърта

В книгата са събрани Посланията, които Възнесените Владици изпращат към човечеството на Земята чрез своя Посланик Татяна Микушина през периода от 1 юни 2010 г. до 21 юни 2016 г.В своите беседи Владиците дават препоръки за сегашната конкретна историческа ситуация, жизнено необходими за хората. Освен това Посланията съдържат  знания за Закона за кармата, Пътя на Посвещенията, особеностите на новия етап, на прага на който се намира човечеството днес. Книгата е част от поредицата "Послания на Владиците".

       "Именно качествата на душата ви определят вашата по-нататъшна еволюция. И това няма нищо общо с външните проявления. Вътрешният Път, Божественият Път. Този Път е винаги с вас през време на цялото ви въплъщение. Обаче твърде малко са тези, които забелязват този Път и вървят по него. Защото са твърде много съблазните във вашия свят. И съвременните средства за комуникация, средствата за масова информация, са толкова гръмогласни, че заради техния шум и суетата вие не чувате гласа на сърцето си.

       ...

     Но суетата на света замлъква и изчезва благодарение на усилията на онези, които са устремени, онези, които са предани на Бога, които вярват и любят."

Възлюбеният Иисус, 24 юни 2012 г.

___________________________________________________________________________

ISBN 9789549418248
Формат 140 х 210 мм, меки корици, 374 стр.