6 slovo6

   gr. but          

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

Слово на Мъдростта 6
 

Книгата "Слово на Мъдростта" 6 е още един цикъл от Диктовки, дадени чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Ни-колаевна Микушина в периода от юни 2008 г. до 21 януари 2010 г.

"Съвременните комуникации доведоха до това, че съзнанието на хората изгуби способността за съсредоточаване и концентрация, необходими за познанието на Истината, за намирането на тази Истина между редовете, особено тогава, когато тя е преднамерено разхвърляна не само на различни страници, но и в различни томове."

  Госпожа Теософия, 19 януари 2010 г.

"Убеждават ви, че цялата информация може да бъде купена с пари и или се намира на рафтовете в магазините, или може да бъде получена при посещение на семинар. Въвеждат ви в заблуждение и вие се заблуждавате. Защото информацията, която в действителност представлява ценност, не се намира по рафтовете в магазина. Вашата цивилизация не може да получи достъп до тази информация, колкото и да й се иска. Защото всъщност всички ключове, към която и да е информация са скрити вътре във вас."

Падма Самбхава, 8 юли 2009 г.

___________________________________________________________________________

ISBN 9789549418491
Формат 23 х 16 см, меки корици, 296 стр.