Сутри от Древното Учение

or. but     

or. but. kn  

             БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сутри от Древното Учение

 

Целта на тази книга е да запознае читателя с основните положения на Учението, на което Владиците на Мъдростта или Владиците от Шамбала (Възнесените Владици) учат човечес-твото.

 

Учението на Възнесените Владици не е ново Учение. То съществува милиони години. Това Древно Учение ни е дадено сега в обновен вид, разбираем за съвременното човечество. То е дадено на прага на Новата Епоха – Епохата на Водолея.

 

Книгата съдържа 26 основни положения на Учението. Тези древни истини са разкрити с помощта на цитати от Посла-нията, които Владиците на Мъдроста са давали чрез своя Посланик Т.Н.Микушина във времето от 2005 г. до 2012 г.

 

Всеки цитат на Владиците може да се разглежда като сутра, съдържаща основите на Учението и предразполагаща към размисъл и осмисляне на древните истини. Всяко по-ложение в Учението изисква да бъде осмисляно в продължение на целия ден. И едва след като бъде усвоено едното, трябва да се пристъпи към друго.

 

„Това е Истината, която сте изучавали в древната Лемурия и в Атлантида, във всички съществували някога на Земята Школи на Мистериите в миналото и настоящето“.

Възлюбеният Серапис Бей, 24 юни 2007 г.

 

 ___________________________________________________________________________dop.materiali

ISBN 9789549418590
Формат 100 х 145 мм, 226 стр.,
твърди корици, цветни илюстрации