Уважаеми съмишленици,
ако желаете да подкрепите издаването на книгите на Татяна Микушина на български език, можете на направите  това  на следната банкова сметка:
 
UniCredit Bulbank
IBAN: BG90UNCR7000 152 297 5371
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение "Път към Новия свят"
 
2 1 6