Иисус Copy

      br. but 1     

         БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иисус
 

В посланията на Възлюбения Иисус се дава задълбочено Учение за Любовта към целия Живот, включително и към врагове си, Учение за изцелението, Учение за Вътрешния път, който се намира в нашите сърца. Възлюбеният Иисус дава знания за Закона за Кармата и Реинкарнацията, които са се изгубили в съвременното християнство, за Царството Божие като състояние на нашето съзнание.

„Причина за вашите болести е отрицателната енергия, която се натрупва във вашата аура заради неправилни постъпки, мисли и чувства, които допускате... <...>

Тази ваша отрицателна енергия, която е истинската причина за заболяването ви и която е образувана като следствие от вашите неправилни действия, трябва да бъде премахната от вашата аура. Тогава ще бъдете излекувани. <...>

От само себе си се разбира, че ако човек, получил изцеление, продължава да извършва постъпките, станали причина за неговото страдание, болестта пак ще се завърне под една или друга форма. Затова в действителност лечението на човека става с неговата собствена помощ, с помощта на неговото съзнание. И колкото по-високо е нивото на съзнание на човека, толкова по-лесно е да му се помогне. Лечението е свързано много тясно с нивото на съзнание на човека“.

Учение за изцелението, Възлюбеният Иисус,
8 юни 2005 г.

___________________________________________________________________________

ISBN 9786199088555
Формат 98 х 140 мм, меки  корици,  222 стр., цв. илюстрации